• head_banner_01

เอชดีพีอี

 • เอชดีพีอี TRB-115

  แบรนด์มาร์เล็กซ์

  เอชดีพีอี|ฟิล์ม

  ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

  เอชดีพีอี TRB-115

 • เอชดีพีอี FI0750

  แบรนด์ SABIC

  เอชดีพีอี|ฟิล์ม

  ผลิตในซาอุดีอาระเบีย

  เอชดีพีอี FI0750

 • HDPE FI0851P

  แบรนด์ SABIC

  เอชดีพีอี|ฟิล์ม

  ผลิตในซาอุดีอาระเบีย

  HDPE FI0851P

 • HDPE Q5502BN

  แบรนด์ลอตเตอรี

  เอชดีพีอี|แม่พิมพ์เป่า

  ผลิตในกาตาร์

  HDPE Q5502BN

 • เอชดีพีอี HXM50100

  แบรนด์มาร์เล็กซ์

  เอชดีพีอี|แม่พิมพ์เป่า

  ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

  เอชดีพีอี HXM50100

 • เอชดีพีอี GF7750M2

  กลุ่มเหิงลี่
  เอชดีพีอี|ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง
  ผลิตในประเทศจีน

  เอชดีพีอี GF7750M2

 • เอชดีพีอี P6006

  ตราซาบิค
  เอชดีพีอี|PE100 สีดำ
  ผลิตในซาอุดีอาระเบีย

  เอชดีพีอี P6006

 • HDPE HHM5502BN

  ซิโนเคม เอ็นเนอร์ยี่
  เอชดีพีอี|การเป่าขึ้นรูป
  ผลิตในประเทศจีน

  HDPE HHM5502BN

 • เอชดีพีอี HD55110

  ซิโนเคม เอ็นเนอร์ยี่
  เอชดีพีอี|ฟิล์ม
  ผลิตในประเทศจีน

  เอชดีพีอี HD55110

 • เอชดีพีอี HHMTR-144

  แบรนด์มาร์เล็กซ์
  เอชดีพีอี|ฟิล์ม
  ผลิตในซาอุดีอาระเบีย

  เอชดีพีอี HHMTR-144

 • HDPE HE3488LS-W

  แบรนด์ Borouge
  เอชดีพีอี|PE100 สีดำ
  ผลิตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  HDPE HE3488LS-W

 • เอชดีพีอี 23050

  ว่านหัวเคมี
  เอชดีพีอี|PE100เนเจอร์
  ผลิตในประเทศจีน

  เอชดีพีอี 23050